Fobie ! ♥

23. června 2010 v 13:40 | @lex |  Srandičky
Ataxophobia- Strach z nepořádku a špíny
Aulophobia- Strach z fléten.
Aurophobia- Strach ze zlata.
Auroraphobia- Strach z Polární záře! =D
Autophobia- Strach z toho být sám nebo strach sám ze sebe.
Anthrophobia or Anthophobia- Strach z květin.
Amaxophobia- Strach z řízení auta.
Ambulophobia- Strach z chození.
Ablutophobia- Strach z mytí a koupání.
Acarophobia- Strach ze svědění nebo z hmyzu, který způsobuje svědění.
Acerophobia- Strach z kyselosti (z kyselých věcí).

Ballistophobia- Strach ze střel a nábojů.
Bolshephobia- Strach z Bolševiků.
Bufonophobia- Strach z žab.
Belonephobia- Strach ze špendlíků a jehel. (Aichmophobia)
Bibliophobia- Strach z knih.
Blennophobia- Strach ze slizu / bahna.
Bogyphobia- Strach ze strašáků a strašidel.
Botanophobia- Strach z květin.
Barophobia- Strach z gravitace, tíhy, váhy.

Cacophobia- Strach z ošklivosti
Caligynephobia- Strach z krásných žen.
Cathisophobia- Strach ze sezení.
Chronophobia- Strach z času.
Chromophobia or Chromatophobia- Strach z barev.
Cherophobia- Strach z veselosti (barevnosti, pestrosti..).
Chionophobia- Strach ze sněhu.
Chiraptophobia- Strach z toho, že se vás někdo dotkne.
Cyberphobia- Strach z počítačů nebo z práce na počítači.
Cyclophobia- Strach z kol.
Clinophobia- Strach z toho jít do postele...

decidofobie - strach z rozhodování
degecaloesiofobie - strach z bolestivých stolic
deipnofobie - strach z jídelny
dendrofobie - strach ze stromů
dromofobie - strach z ulic

Ergophobia or Ponophobia - strach z práce
Enetophobia - strach ze sponek
Enosiophobia or Enissophobia - strach z hříchu, nebo z možnosti ho spáchat
Ephebiphobia - strach z teenagerů
Eosophobia - strach z úsvitu nebo denního světla
Electrophobia - strach z elektřiny
Eurotophobia - strach z ženských pohlavních orgánů
Eleutherophobia - strach ze svobody
Ergasiophobia - vsugerovaný strach z operace
Euphobia - strach z dobrých zpráv
Ecophobia - strach z domova

Geliophobia - strach ze smíchu
Gamophobia - strach ze svatby
Geniophobia - strach z kecání
Gallophobia or Galiphobia, Francophobia - strach z Francie a francouzské kultury
Germanophobia or Teutophobia - strach z Německa a německé kultury
Hobophobia - strach ze žebráků
Hellophobia - strach z Řecka a řecké kultury
Hylophobia - strach z lesů
Homophobia - strach z homosexuality, z toho být homosexuálem
Hagiophobia - strach ze svatých věcí
Hierophobia - strach ze strašidelných věcí a knězů

Ideophobia- strach z myšlenek
Isopterophobia- strach z termitů, červotočů
Ithyphallophobia- strach vidět nebo myslet na erekci nebo ji mít

Kolpophobia- strach z ženských pohlavních orgánů
Kainolophobia or Kainophobia- strach z čehokoliv nového
Kakorrhaphiophobia- strach z nedostatků, z prohry
Kathisophobia- strach posadit se
Linonophobia- fobie z provazu
Lachanophobia- fobie ze zeleniny
Laliophobia or Lalophobia- fobie z mluvení
Lyssophobia- fobie ze vzteklosti nebo ze zešíleníLutraphobia- fobie z vydry
Liticaphobia- fobie ze soudcovského oblečení
Lockiophobia- fobie z dětských narození
Leukophobia- fobie z bílé barvy
Levophobia- fobie z věcí, která se nacházejí blízko těla na levé straně